Бібліотека

бібліотека     Бібліотека – це духовне зібрання історії людства,відображене у печатних творах.

     Бібліотека при 25 ГБО налічує більше 30 тис. примірників книг з різних галузей знань. В її фондах зберігаються раритетні видання творів ХІХ та початку ХХ столітть.Значна увага надається оновленню книжкового фонду та постійно діючих книжкових виставок сучасною українською літературою та матеріалами періодичних видань,згідно з вимогами теперешнього часу.

В бібліотеці можливо знайти відповідь на будь-яке запитання та отримати необхідну інформацію користувачам всіх категорій – для цього в затишному читальному залі розташована енциклопедична та справочна література.